Kontakt

Adress

Fredsgatan 20, 65100 Vasa

Facebook

Besök oss på FacebookLedningsgrupp: 

Olof Göthelid

Ledningsgruppens ordförande.
Förrättningar såsom vigsel, begravning, barnvälsignelse, dop.
(Uppgiften kan delegeras enligt önskemål).
olof.gothelid@dlc.fi

Kenneth Nygård

Kommunikation, bokningar av utrymmen, web, missionsärenden.
intyg, 
nygardkj@gmail.com

Per-Rickard Levälahti

Barn och ungdomsverksamheten, tar emot gäster
plevalahti@gmail.com

Styrelsens ordförande

Daniel Särs
daniel.d.sars@gmail.com 
Mobil: 041-4355035

 

Anställda:


Barn och ungdomspastor

Per-Richard Levälahti
Mobil 050-5719448
plevalahti@gmail.com

Församlingsarbetare

Kenneth Nygård 
Mobil 050-5210910
nygardkj@gmail.com 

 

 Besök gärna vårt bokkafé More than Coffee i gatuplan på Fredsgatan 20! 

Konton

Kvevlax sparbank: 

Missionskyrkan i Vasa
FI87 4958 0010 0772 73
Församlingsgåvor - referensnummer:  10003   

Konto för familjen Sandås i Aten:
FI57 405510 2025 7071      
Referensnummer: 00000 35907

Kyrkbyggnaden på Fredsgatan 20

Kyrkbyggnaden på Fredsgatan 20.

 

Kyrksalen på andra våningen

Kyrksalen på andra våningen.